MENU:

Balga pilyje

Gerdauen pilyje

Insterburg pilyje

Labiau pilyje

Neuhausen pilyje

Ragnit pilyje

Saalau pilyje

Taplaken pilyje

Waldau pilyje

 

Insterburg pilyje...


Įsruties pilis (Insterburgas) – Černiachovskas (rajono centras)
1275 m. kryžiuočių ordino riteriai pradėjo Nadruvos nukariavimą. Šiam tikslui kryžiuočiai pasinaudojo prūsų tvirtove Nettinen arba Letai (šiandien Krasnaja gorka – Raudonoji kalva (piliakalnis), esančia šiaurinėje upės pakrantėje. Tada ji atstojo karo žygių ir gynybinę bazę. Iš medžio ir žemės pastatyta tvirtovė daugelį amžių tarnavo prūsams ir buvo jų saugi atrama.

1311 m. kryžiuočių samdyta kariuomenė (landsknechtai) aukštoje pakrantėje Angrapės ir Įsros santakoje, įkūrė stovyklavietę. Vėliau, 1337 m., toje pačioje vietoje kryžiuočiai pastatė mūrinę pilį – tvirtovę. Iki 1347 m. buvo baigti pagrindiniai statybos darbai. Pilį pavadino “Insterburgu”. Prūsų žodis “inster” reiškė upės pavadinimą, jo prasmė – “tekantis”, o “burg” reiškė “tvirtovę”. Taigi pavadinimas “Insterburgas” buvo aiškinamas kaip “tvirtovė ant vandens”.

Daugelio amžių bėgyje Įsruties tvirtovė atliko rytinės pasienio dalies su Lietuva priekinės sargybos linijos vaidmenį. Iš čia prasidėdavo kryžiuočių karo žygiai į Lietuvą. Iš pradžių Įsruties tvirtovėje buvo numatyta įrengti administracinį centrą – komtūro būstinę. Šiuos planus sugriovė iškilusi grėsmė tvirtovės saugumui. Tvirtovei vadovauti ėmė kryžiuočių kuratorius, XIV-XV a. ji tapo svarbiu kariniu centru. Teritoriniu atžvilgiu Įsrutis priklausė Karaliaučiaus komtūrijai.

1643-1647 m. Įsruties pilyje savo gražiausias dienas praleido Marija Eleonora, buvusi Švedijos karaliaus Gustavo Adolfo žmona, be to - elektoriaus Jurgio Vilhelmo sesuo. Po vyro mirties našlė turėjo pasitraukti iš savo šalies dėl skirtingų jos ir dukros – karalienės Kristinos pažiūrų.

1812 m. pilį aplankė prancūzų imperatorius Napoleonas Bonapartas. Iš čia nužygiavo į Rusiją, kur asmeniškai vadovavo kariuomenei. 1814 m. per Įsrutį važiavo Elžbieta Aleksandrova, rusų caro Aleksandro I Pavlovičiaus žmona (1777-1825). 1689 m. Įsrutyje mirė ir čia buvo palaidota Anchen von Tarau, žinomos vokiškos Rytų Prūsijos giesmės herojė.

Šiuo metu esanti centrinėje miesto dalyje pilis – įspūdingi griuvėsiai. Išliko pastatų, kuriuose įrengtas muziejus. Priešpilio aikštėje vietos entuziastai - dainininkai ir muzikantai rengia koncertus, organizuoja konkursus ir kitus kultūrinius renginius. Svarbiausia, kad vis dar gyvuoja viltys atstatyti senąją tvirtovę.

Baltijos jūros regiono pilių maršrutu – obiektų atnaujinimas ir išsaugojimas
Projektas dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis

On the trail of the castles in the Baltic Sea region – revitalization and promotion of the objects
PROJECT is PART-financed BY THE EUROPEAN UNION